Zakres usług dla klientów indywidualnych

Pomoc prawna na rzecz klientów indywidualnych obejmuje porady prawne w formie konsultacji osobistych oraz reprezentowanie w sprawach z zakresu: