Kancelaria świadczy usługi doradztwa, oraz reprezentacji w postępowaniach odszkodowawczych w sprawach dotyczących uszczerbku na zdrowiu, dobrach osobistych lub majątku spowodowanych w szczególności:

  • wypadkami komunikacyjnych,
  • wypadkami przy pracy,
  • błędami w sztuce lekarskiej,
  • niewłaściwym wykonaniem usługi,
  • zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela lub innego podmiotu odpowiedzialnego,
  • innymi zdarzeniami rodzącymi odpowiedzialność odszkodowawczą,