W zakresie zamówień publicznych pomagamy w przygotowaniu oferty. Dokonujemy analizy dokumentacji oraz świadczymy usługę kompleksowego jej sporządzenia.

Dodatkowo pomagamy przy sporządzaniu umów jak również prowadzimy negocjacje w imieniu Klient z podwykonawcami i dostawcami.