Celem postępowania jest z jednej strony stworzenie gwarancji jak najlepszego zabezpieczenia interesów kontrahentów w obrocie gospodarczym, z drugiej zaś - służy utrzymaniu miejsc pracy oraz zdolności produkcyjnych zakładów należących do niewypłacalnych przedsiębiorców. Powinno ono zatem prowadzić do zaspokojenia roszczeń wierzycieli w jak najwyższym stopniu, przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowego przedsiębiorstwa dłużnika. Przepisy prawa upadłościowego mają gwarantować szybkie wszczęcie postępowania upadłościowego oraz kształtować wśród przedsiębiorców obraz rzetelnego podmiotu.