• udział obrońcy i pełnomocnika w postępowaniu przygotowawczym,
  • udział obrońcy przed sądem w przedmiocie tymczasowego aresztowania,
  • sporządzanie aktów oskarżenia,
  • udział obrońcy i pełnomocnika przed wszystkimi instancjami,
  • karno skarbowe,
  • wnoszenie środków odwoławczych (zażaleń, apelacje),
  • udział obrońcy w postępowaniu dotyczącym uchylenia europejskiego nakazu aresztowania wraz z wydaniem listu żelaznego dla podejrzanego, oskarżonego,
  • udział pełnomocnika w postępowaniu dotyczącym odszkodowania i zadośćuczynienia za niesłuszne skazanie oraz niesłuszne stosowanie środków przymusu.

Kancelaria posiada szerokie doświadczenie związane z prowadzeniem spraw dotyczących odszkodowania i zadośćuczynienia za niesłuszne skazanie bądź niesłuszne tymczasowe aresztowanie i zatrzymanie. Pomogliśmy szeregu niewinnym osobą uzyskać od Skarbu Państwa odpowiednie kwoty stanowiące wartość szkody jaką ponieśli w związku z niesłusznym skazaniem oraz zastosowaniem niesłusznych środków przymusu stosowanym w trakcie postępowania przygotowawczego czy sądowego. Oprócz wysokości odszkodowania w związku z niesłusznym skazaniem bądź niesłusznym tymczasowym aresztowaniem i zatrzymaniem nieodłącznym elementem szkody jaka zostaje wyrządzona jest również szkoda w postaci zadośćuczynienia tj. wartość szkody mająca stanowić sposób złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych. Wysokość takiej szkody zostaje ustalona indywidualnie podczas trwania postępowania o odszkodowanie. Istotnym jest tutaj zgromadzenie i przedstawienie takich dowodów, które będą przemawiały za jak najwyższym zasądzeniem przez Sąd kwoty szkody.