• stwierdzenia zasiedzenia nieruchomości
  • sprawy związane z współwłasnością nieruchomości i użytkowaniem
  • zniesienie współwłasności nieruchomości
  • reprezentację klientów przed sądem wieczysto księgowym
  • ustanowienia drogi koniecznej
  • sprawy związane z najmem i dzierżawą nieruchomości
  • sprawy związane z ustanowieniem służebności przesyłu (odszkodowanie i wynagrodzenie)
  • reprezentacja strony w postępowaniu o wywłaszczenie nieruchomości
  • negocjacje z organami administracji w kwestii ustalania wartości odszkodowania w przypadku wywłaszczenia nieruchomości np. nieruchomości pod drogi publiczne w przypadku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  • negocjacje z organami administracji np. Gminą, w kwestii ustalania wartości odszkodowania w przypadku wydzielenia drogi publicznej na skutek podziału nieruchomości na wniosek właściciela
  • reprezentacja strony w postępowaniu sądowym przeciwko organom administracji o zapłatę z tytułu odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomość, wydzielenia drogi publicznej na skutek podziału nieruchomości